Projekty

Na tejto podstránke môžte prezentovať a propagovať svoj projekty, ktoré sú priamo venované zoológii, alebo sa jej týkajú. V prípade záujmu zašlite názov projektu a informácie, ktoré chcete zverejniť, predsedovi SZS Vladimírovi Kubovčíkovi.
Projekt Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove "V4 & Eastern Partnership Cooperation in Biodiversity Conservation for Human Wellbeing" podporený Medzinárodným vyšehradským fondom