Slovenská zoologická spoločnosť pri SAVBulletin Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV
ISSN 1339-178X

ročník 2017
2017/3
2017/2
2017/1

ročník 2016
2016/2
2016/1

ročník 2015
2015/4
2015/3
2015/2
2015/1

ročník 2014
2014/3
2014/2
2014/1

ročník 2013
2013/4
2013/3
2013/2
2013/1

ročník 2012
2012/5
2012/4
2012/3
2012/2
2012/1


Sídlo vydavateľa:
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
Mlynská dolina B-II
842 15 Bratislava


Redakcia:

Vladimír Kubovčík, predseda redakčnej rady

Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2114/27
960 53 Zvolen
tel.: 045-5206 605
e-mail: kubovcik@tuzvo.sk

Michal Ambros, člen redakčnej rady
Peter Bačkor, člen redakčnej rady
Ivan Baláž, člen redakčnej rady
Peter Manko, člen redakčnej rady
Ladislav Pekárik, člen redakčnej rady

Periodicita:
občasník, podľa podreby a aktuálnej situácie v zoológii na Slovensku cca 3-4-krát ročne