Valné zhromaždenie a voľby predsedníctva SZS

Vážení členovia Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV, v rámci Kongresu slovenských zoológov sa dňa 23. novembra 2018 o 18.00h v prednáškovej miestnosti B8 na Technickej univerzite vo Zvolene uskutočnilo Valné zhromaždenie SZS. Jedným z bodov jeho programu boli aj voľby členov predsedníctva a revíznej komisie Slovenskej zoologickej spoločnosti pri SAV.
Zápisnicu a výsledky volieb nájdete pod odkazmi:
Valné zhromaždenie SZS 2018 - zápisnica
Voľby predsedníctva Slovenskej zoologickej spoločnosti 2018 - výsledok

Vedecký kongres zoológov
„Zoológia 2018“


Výbor Slovenskej zoologickej spoločnosti a Technická univerzita vo Zvolene so spoluorganizátormi si dovoľujú srdečne pozvať všetkých zoológov a záujemcov o zoológiu na vedecký kongres „Zoológia 2018“, ktorý sa uskutoční 22. až 24. novembra 2018 v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene. Kongres nadväzuje na tri predchádzajúce podujatia, ktoré sa uskutočnili vo Zvolene (r. 2012), Prešove (r. 2014) a naposledy v Nitre (r. 2016). Na kongrese Zoológia 2018 budú môcť účastníci prezentovať výsledky výskumu zo všetkých odvetví zoológie: od taxonómie, cez morfológiu, ekológiu, etológiu, aplikovanú zoológiu, monitoring a ochranu živočíchov, až po paleontológiu živočíchov, evolúciu, molekulárnu zoológiu a evo-devo. Na kongres pozývame všetkých – profesionálnych aj amatérskych – záujemcov o zoológiu! Vítaní sú bádatelia, učitelia a študenti všetkých akademických inštitúcií, pracovníci štátnej správy a ochrany prírody zo Slovenskej aj Českej republiky. Cieľom kongresu bude najmä: zjednotiť komunitu slovenských zoológov a záujemcov o zoológiu, inšpirovať sa novými smermi výskumu v zoológii, zvýšiť informovanosť o tom, čo sa aktuálne v zoológii deje a kam sa tento vedný odbor uberá. Viac informácií o kongrese nájdete na tejto stránke.


Súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov

Rada slovenských vedeckých spoločností (RSVS) vyhlásila súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov, ktorej cieľom je aktivizovanie mladej generácie v oblasti popularizácie vedy, osobitne aj výsledkov špičkového vedeckého výskumu na Slovensku. Súťaže sa môže zúčastniť každý mladý vedecký pracovník a doktorand na Slovensku, ktorý je členom niektorej z členských organizácií RSVS, teda aj Slovenskej zoologickej spoločnosti, a ktorý ku koncu daného kalendárneho roka dovŕši najviac 35 rokov. Záujemcovia sa prihlasujú do súťaže prostredníctvom vedeckej spoločnosti, ktorá je členskou organizáciou RSVS (kubovcik@tuzvo.sk). Detailné informácie nájdete v štatúte súťaže RSVS pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.


Nový bankový účet vo Fiobanke!

Vážení členovia SZS, dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská zoologická spoločnosť má zriadený nový bankový účet vo FioBanke, ktorý je bez poplatkov a nahradil doterajší účet vedený v Slovenskej sporiteľni. Ten bol dňa 7. marca 2018 kvôli vysokým poplatkom zrušený.Odteraz, prosím, využívajte pre platby v súvislosti s činnosťou spoločnosti a vašim členstvom v SZS výlučne tento novy účet vo FioBanke!
Názov účtu: Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
Typ účtu: bežný
Mena účtu: EUR
Dátum zriadenia: 29.1.2018
Aktuálny úrok: 0 %
Majiteľ: Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
Číslo účtu: 2201376337/8330
IBAN: SK7383300000002201376337
BIC: FIOZSKBAXXX BratislavaAdresa banky: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 BratislavaGaléria